We zijn HIER!

Tochten met de auto in de Valleien van Smaken en Geuren

Hier zijn een paar wandelingen, tegenlijkertijd smakkelijk verrijkend!

Rijdt door de streek met uw auto en neem een afspraak bij de producenten en ambachtslieden vant de streek om hun werk te ontdekken.
Wij wensen u aangename ontdekkingen !